Thức ăn hỗn hợp cho GÀ thịt G82

HỖN HỢP DÙNG CHO GÀ THỊT TỪ 29 NGÀY – XUẤT

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Protein thô (min): 17,0%  |  Năng lượng trao đổi (min) : 3.000 Kcal/kg

Độ ẩm (max): 14,0 %  |  Xơ thô (max): 5,0 %

Canxi (min – max): 0,9 1,0 %  |  Lysine tổng số (min): 0,95 %

Methionine + Cystine tổng số (min): 0,65 %  |  Phốt pho tổng số (min – max) :0,7 – 1,2 %

Hóa chất, kháng sinh (max) : không có

Danh mục: