Thức ăn hỗn hợp cho GÀ siêu thịt G71

DÙNG CHO GÀ SIÊU THỊT TỪ 1- đến 21 NGÀY

THÀNH PHẦN DINH DƯƠNG

Protein thô (min): 20,0%  |  Năng lượng trao đổi (min): 12.900 Kcalky

Độ ẩm (max):14,0%  |  Xơ thô (max): 5,0%

Canxi (min -max): 0,9 -1,0%  |  Lysine tổng số (min): 1,05%

Methionine + Cystine tổng số(min): 0,75%

Phốt pho tổng số (min – max):  0,7-1,2%

Hóa chất, kháng sinh (max) :không có

Danh mục: