Thức ăn cho HEO con tập ăn – 32A

32A –Hỗn hợp cao cấp cho heo con siêu nạc từ tập ăn đến 30Kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

– Dùng cho heo con siêu nạc từ tập ăn – 30k.

– Không cần pha trộn với các nguyên liệu khác.

– Cung cấp đầy đủ nước sạch cho vật nuôi.

Màu sắc sản phẩm thay đổi không làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm.

Danh mục: