Thức ăn cho GÀ thịt G81

 HỖN HỢP DÙNG CHO GÀ THỊT TỪ 1 – 28 NGÀY

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Protein thô (min): 19,0 % | Năng lượng trao đổi (min) : 2.900 Kcal/kg

Độ ẩm (max): 14,0 % | Xơ thô (max):5,0 %

Canxi (min – max): 0,9 – 1,0%  |  Lysine tổng số (min): 1,05 %

Methionine + Cystine tổng số (min): 0,75 %  |  Phốt pho tổng số (min – max) :0,7 – 1,2 %

Hóa chất, kháng sinh (max) : không có

Danh mục: