Thức ăn cho Gà siêu thịt g72

DÙNG CHO GÀ SIÊU THỊT TỪ 22 NGÀY – XUẤT

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Protein thô (min): 18,0% |  Năng lượng trao đổi (min) : 3.000 Kcal/kg

Độ ẩm  (max): 14,0% | Xơ thô (max): 5,0%

Canxi (min – max): 0,9-1,0% | Lysine tổng số (min): 0.95%

Methionine + Cystine tổng số (min): 0,65% | Phốt pho tổng số (min- max) :0,7 – 12 %

Hóa chất, kháng sinh môi không có

Danh mục: