Hỗn hợp cao cấp cho HEO con tập ăn – 31S

 

THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

Protein tho (min): 21.0 %

Năng lượng trao đổi (min) :3.250 Kcal/kg

Độ ẩm (max) : 14,0 %

Xơ thô (max): 5,0%

Canxi (min – max): 0,5 – 1,0%

Lysine tổng số (min)

Methionine + Cystine tong số (min): 0,75%

Phốt pho tổng số (min – max) : 0,6 – 1,2 %

Hóa chất, kháng sinh (max) : Không có

Danh mục: